http://linkcuatui.net/uploads/template109/2765515319444525622348734682673845627810221n-15176515043841379639071.jpg
💖 Phương Lan 💖
@lananphuong
Mình là sinh viên khoa Quan hệ quốc tế, Học viện báo chí tuyên truyền Hà Nội. Mình nhận làm mẫu ảnh chụp lookbook. Mọi người có thể liện hệ với mình bằng nhưng link 👇👇👇