http://linkcuatui.net/uploads/suchcare/Suchcare.png
Mai Ngọc
Hãy luôn ủng hộ ngọc nhé
____________  💕  _____________

Hiện tại Ngoc đang ảm nhận vai trò MC của VTC, VJ kênh VOV Giao thông và dẫn bản tin thời tiết trên VTV1. Năm 2013, Mai Ngọc️🎤️🎤️🎤️🎤️🎤